PROJEKTINĖ VEIKLA

Spausdinti

    Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija gavo  finansavimą  projekto "Norime būti sveiki ir aktyvūs!", pateiktam pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimui.

2018 metų spalio mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas, kurio tikslas- mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste, sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Projekto veiklos skirtos tikslinėms Utenos miesto gyventojams grupėms - senyvo amžiaus bei asmenims, turintiems negalią. Projekto dalyviams bus pateikiama informacija apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, vyks sociakultūriniai renginiai, veiks savipagalbos grupės, bus dalijama informacinė medžiaga sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo klausimais. Miesto gyventojai bus kviečiami savanoriškai veiklai, jie galės prisidėti organizuojant renginius, lydėti neįgalius asmenis į projekto metu vykdomus užsiėmimus, paskaitas, renginius. Projektas padės integruoti į visuomenę senyvo amžiaus bei neįgaliuosius asmenis. Bus rengiami seminarai sveikatinimo klausimais, organizuojami sociokultūriniai renginiai, vedamos paskaitos apie sveiką gyvenseną, bus vykdomos gydomosios mankštos, suteikiamos vandens terapijos paslaugos. Renginių metu, projekto dalyviai patys galės išreikšti save, pristatydami menines veiklas, pasidalindami savo kultūriniais pasiekimais.

„Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis“

Daugiau informacijos 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/norime-buti-sveiki-ir-aktyvus

Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 01 Gruodis 2020 16:26